f
Prywatne Muzeum Pojazdów Militarnych i Zabytkowych
Bogdan Maczuga - Rakszawa
Nr telefonu: 609 095 849
Email bogdan.maczuga@wp.pl